SylwiaWolf

Slider

Metody

EFT ® (Tapping) – Technika Emocjonalnej Wolności

EFT jest techniką odblokowującą i równoważącą układ nerwowy poprzez opukiwanie (tapping) odpowiednich punktów na twarzy i ciele. EFT jest o tyle wyjątkową metodą, że pozwala na zneutralizowanie odwrócenia psychologicznego, które może blokować zmiany.

Działa na głębokie traumy, lęki, złość, inne silne emocje, gonitwę myśli. Systematycznie stosowane działa na podniesienie poczucia własnej wartości. Świetna metoda dla każdego, również racjonalistów i sceptyków, którzy sabotują pozytywne zmiany w swoim życiu.

Badania naukowe udowodniły wpływ EFT na zapis fal mózgowych i zmianę emocjonalnego stosunku do wydarzeń z przeszłości.

Artykuł czym jest EFT http://www.ezosfera.pl/sylwiawolf/artykul/611

Matryca Energetyczna – Dwupunkt

Metoda oparta na założeniach fizyki kwantowej. Polecana osobom akceptującym efekt obserwatora oraz pola morficzne kreowane przez człowieka i wszechświat. Sesje oparte są na automatycznym rysunku i narzędziach Dwupunktu.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Solutions Focused Therapy)

Metoda pracy skoncentrowana na potrzebach, silnych stronach i osobistych zasobach. W centrum uwagi jest wyjątkowość zasobów. Ważne jest odnalezienie i określenie jasnego, pozytywnego celu lub celów, które są własne. Podstawą spotkań jest współpraca i głębsze zrozumienie swoich mocnych stron, potencjałów, możliwości i najlepszych rozwiązań, które są dostępne.

Theta Healing ®

Theta Healing jest metodą opartą na zasadach Huny. Odwołuje się do kontaktu z Siłą Wyższą (jakkolwiek rozumianą), gdy umysł jest w stanie theta. Polecana osobom akceptującym oddziaływanie na zmiany przez modlitwę, medytację oraz wizualizację.

Regresing ®

Regresing bazuje na wejściu w stan poszerzonej świadomości i dotarcie do nieuświadomionych miejsc w podświadomości. Można nim pracować z emocjami, przekonaniami, traumami z dzieciństwa. Niektórym osobom uruchamia się spontaniczna pamięć poprzednich wcieleń, które wpływają na obecne życie.

Każdą z tych metod można stosować we wszystkich obszarach życia, pracować nimi z emocjami oraz zmieniać swoje negatywne przekonania na pozytywne.

Metoda jest wybierana przez osobę uczestniczącą w sesji lub proponowana podczas pierwszego spotkania po wstępnej rozmowie.