SylwiaWolf

Syndrom Stresu Pourazowanego – nieprzerwana trauma

Syndrom stresu pourazowego jest głęboką traumą, która pozostaje na dłużej w psychice człowieka i charakteryzuje się tym, że występuje niemożność uwolnienia się od niej bez specjalistycznej pomocy. Mózg takiej osoby przetwarza obecne informacje w sposób dostosowany do traumy z przeszłości.

Syndrom stresu pourazowego ma wpływ u człowieka na przewlekłe poczucie zagrożenia, braku odprężenia, utraty zainteresowania dla codziennych czynności życiowych, problemach ze snem, złością, przesadzonymi reakcjami, nawet, gdy zaniknie już czynnik stresowy.

Oznacza to, że została nauczona i zapamiętana sytuacja w taki sposób, że powoduje wyolbrzymione reakcje w codziennym życiu, gdy czynnik zagrażający już nie występuje. Reakcje fizyczne i emocjonalne osoby z syndromem stresu pourazowego są nieadekwatne do występujących sytuacji zarówno na poziomie psychicznym, jak i fizycznym.

Percepcja zarówno świadoma, i jak reakcje nieuświadomione sprowadzają się do odbierania życiowych sytuacji jako zagrożeń, którą to nieadekwatną interpretację wytwarza własny umysł.

“Timmen L. Cermak zarówno syndrom współuzależnienia, jak i syndrom DDA w znacznym stopniu powiązał w rodzinie alkoholowej z doświadczeniami stresu pourazowego. Uznał je za długofalowe skutki doświadczania szeregu traum, przemocy i zaniedbań”

Osoba z poczuciem bezpieczeństwa w relacjach społecznych na te same wydarzenia i słowa reaguje w sposób adekwatny lub potrafi wpłynąć na sytuację na swoją korzyść. Osoba z syndromem stresu pourazowego interpretuje sytuacje na swoją niekorzyść i reaguje zgodnie z tą interpretacją. Nie jest w stanie zobaczyć świata w sposób pozytywny, ponieważ spodziewa się po otoczeniu najgorszego. Takie reakcje są silniejsze od świadomych chęci ze względu na syndrom stresu pourazowego.

Syndrom stresu pourazowego zaburza poczucie własnej wartości w obszarze poczucia bezpieczeństwa i nie pozwala na spełnienie ochronnych funkcji samooceny.

Z moich wieloletnich doświadczeń wynika, że skuteczną metodą pracy z tym problemem jest Technika Emocjonalnej Wolności (EFT)