SylwiaWolf

Uwalnianie od ukrytej wrogości i agresji

Ukryta wrogość może przybierać różną formę w emocjach, może być skierowana
do innych (przekonanie i emocje: świat jest wrogi),
do siebie (przekonanie: muszę siebie zniszczyć, muszę wzbudzić wrogość, żeby inni mnie zniszczyli)
lub można być obiektem wrogości (kod: jestem wrogiem).

Odczucie to stało się tak powszechne i ukryte, z powodu historii narodu i traum, które są w rodzinach, że wręcz często niezauważalne i nienazwane.
Ukryta wrogość może być zakodowana pokoleniowo lub z powodu jakiegoś poczucia zagrożenia w dzieciństwie, które zostało wyparte, a na jego miejsce powstał mechanizm obronny.

Ukryta wrogość przejawia się jako:
-złość
-agresja
-poczucie zagrożenia
-bycie ofiarą emocji i działań innych osób
-bezsilność
-izolowanie uczuciowe,
-negatywna nadinterpretacja intencji innych osób
-brak poczucia bezwarunkowej miłości i akceptacji, gdy ktoś reaguje wrogo
-złośliwości, w tym prześmiewanie (umniejszanie innych, żeby lepiej się poczuć)
-insynuacje
-krytycyzm z emocjami, zamiast świadomości z akceptacją
-zazdrość
-gra w „lepszy-gorszy” ( bycie w roli lepszego lub gorszego)
-brak akceptacji dla tego co różne od naszych przekonań i emocji
-potrzeba wrogości, gdy coś jest inne, nieznane
-wrogość otoczenia do naszej inności
-wzbudzanie wrogości jako wyrazistość, ważność (często w mediach)
-wzbudzanie wrogości, żeby inni mieli lepiej (rola obrońcy lub gąbki)
-branie na siebie cudzych emocji jako własnych

Ukryta agresja powoduje postawę pasywno agresywną, co oznacza nie okazywanie i nie wyrażanie uczuć wprost w sposób bezpieczny dla obu stron.  Powoduje sabotujące działania, szukanie sojuszników przeciwko komuś, w tym krytycyzm, wypieranie się swoich uczuć i intencji. Szczególnie w bezpośredniej konfrontacji.

 

Afirmacja, która uwalnia od ukrytej wrogości:

*Odpuszczam sobie całkowicie wrogość, ukrytą agresję i daję sobie i innym coraz więcej miłości, radości, szczęścia, akceptacji, zrozumienia, spokoju i bezpieczeństwa.*

*Moje uczucia są dla mnie bezpieczne, wyrażam swoje uczucia bezpiecznie dla siebie i dla innych.”

Dodatkowo korzystne, a czasami konieczne, może być zastosowanie:
-sesji regresingu, żeby dojść do przyczyn i zmienić swoje strategie reakcji
-sesji EFT, żeby zmienić nawykowe, przymusowe reakcje
-sesji ThetaHealing, żeby przepracować intencje i wzorzec w rysie osobowości na poziomie informacji w DNA.